Assess de projecten (MPM).

Tekst groter

Vervolgens worden de resultaten ervan in een matrix weergegeven. Uit de ingevulde matrix kunnen dan de volgende conclusies getrokken worden:

  • projecten met een lage score op beide assen kunnen beter gestopt worden
  • bij een lage resultaatscore en een hoge score op de uitvoering moeten projecten heroverwogen worden; zijn er alternatieven voorhanden waarmee met een grotere zekerheid een beter resultaat bereikt kan worden?
  • projecten met een hoge resultaatscore en een lage uitvoeringsscore moeten beter beheerst worden: bijvoorbeeld door additionele maatregelen om de projectuitvoering te verbeteren.

Hoofdstuk inhoudsopgave