Assess de projecten (MPM)

Tekst groter

Assess de projecten (MPM)

Assessment is het beoordelen van het resultaat en de projectuitvoering van lopende projecten. Op basis van deze beoordeling kunnen projecten gestopt of heroverwogen worden. Ook zijn daarmee de schaarse middelen beter te verdelen.

Waarom projecten assessen?

De schaarse capaciteit vraagt om een kritische houding ten aanzien van projecten en hun toegevoegde waarde. De meeste assessmentinstrumenten focussen met name op het resultaat. De projectuitvoering is een aspect dat minder vaak aan de orde komt. Maar een volledig oordeel bestaat uit een oordeel over zowel het projectresultaat als de projectuitvoering.

Hoe projecten assessen?

Van de projecten project worden met behulp van checklisten het resultaat en de uitvoering beoordeeld. De gegevens worden vastgelegd in de twee volgende tabellen.

Hoofdstuk inhoudsopgave