Agile projectmanagement

Tekst groter

Agile projectmanagement

Het is een misvatting dat Agile een projectmanagementmethodiek is zoals PRINCE2 en PMW. Agile is een tegenstroming aan de traditionele ontwikkelmethoden van software, waarvan de watervalmethode de bekendste is.

Wat is agile?    

In projecten die als doel hebben software te ontwikkelen, wordt steeds vaker over ‘agile’ projectmanagement gesproken. Onderstaand een korte toelichting wat agile is en waarom het zoveel aandacht krijgt.

Het is een misvatting dat Agile een projectmanagementmethodiek is zoals PRINCE2 en PMW. Agile is een tegenstroming aan de traditionele ontwikkelmethoden van software, waarvan de watervalmethode de bekendste is.

Nieuwe inzichten: een nieuw projectdoel

Bij traditionele methoden worden bij de start van een project het resultaat, de randvoorwaarden en andere zaken van het project gedetailleerd vastgelegd. Deze uitgangspunten liggen dan gedurende de uitvoering van het project vast. In de praktijk blijkt dat, zeker bij projecten met een lange doorlooptijd, dit niet goed genoeg werkt. Tijdens het project ontstaan er regelmatig nieuwe inzichten. Inzichten die de gebruikersorganisatie het projectdoel doet bijstellen ten opzichte van het oorspronkelijke doel.

Agile aanpakken accepteren deze wijzigende specificaties als een ‘fact of life’ en proberen deze te integreren in de ontwikkelaanpak. Dit wordt gedaan door een ‘adaptieve’ benadering. Ontwikkelmethoden die zich goed lenen om een ontwikkeltraject voor software agile aan te pakken zijn:
- SCRUM
- EXtreme Programming (XP)
- Dynamic Systems Development Method (DSDM).

Inspelen op veranderende behoeften

Het agile aanpakken van ontwikkeltrajecten vraagt ook om een andere wijze van projectmanagement. Hierbij is het streven dat projectteams snel en herkenbaar klantwaarde leveren. Projectteams werken aan herkenbare (deel)resultaten voor de eindgebruikers. Zo kan worden vastgesteld of het resultaat inderdaad aan de wensen voldoet. Vervolgens wordt er afgesproken wat het resultaat van de volgende iteratie dient te zijn. Projecten spelen hiermee in op veranderende behoeften en complexere omgevingen. De focus is hierbij gericht op de “troughput”, het teamwerk en het leiderschap.

Budgetbeheersing een uitdaging

Voor de opdrachtgever en projectleider levert dit een aantal uitdagingen op, omdat vooraf niet dichtgetimmerd wordt welk resultaat wanneer en voor welk budget gerealiseerd gaat worden. Er wordt wel een overall planning gemaakt, maar per iteratie wordt getoetst of de geleverde functionaliteit inderdaad aan de wensen van de klant voldoet. Blijkt dit niet het geval? Dan volgt een nieuwe oefening, uiteraard met toepassing van de opgedane inzichten.

Vanuit beheersingsperspectief is dit nieuw voor opdrachtgevers, het is moeilijk in te passen in bestaande budgetteringssystemen van organisaties. Voor het slagen van (ICT) projecten is het goed nieuws, omdat er in principe alleen zinvolle functionaliteit wordt ontwikkeld.

Bron: AGILE PROJECT MANAGEMENT, Prof. Dr. Guido Dedene, Katholieke Universiteit Leuven, Faculty of Economics and Business

Hoofdstuk inhoudsopgave