Afmaker

Tekst groter

Afmaker

De Afmaker (door Belbin Finisher genoemd) benadrukt de noodzaak om iets af te maken. De afmaker oefent daartoe zo nodig pressie uit op teamleden. Een afmaker zet anderen aan tot actie vanuit de zorg voor orde en efficiëntie.

De Afmaker (door Belbin Finisher genoemd) is iemand die de noodzaak benadrukt om iets af te maken. Daartoe oefent zij zo nodig pressie uit op teamleden. Kortom, zij zet anderen aan tot actie. Haar zorg is orde en efficiëntie. Zij heeft zelfbeheersing maar is ook geneigd om de mensen te veel op te jagen. In veel gevallen heeft zij weinig oog voor het grotere geheel.

De afmaker

  • Is serieus en houdt van orde en netheid
  • Kan zichzelf goed beheersen
  • Is een sterke persoonlijkheid

Maar:

  • is ongedurig
  • jut anderen op
  • is intolerant ten opzichte van oppervlakkige mensenAfmaker

Hoofdstuk inhoudsopgave