Actoren. Wie hebben ermee te maken?

Tekst groter

Actoren. Wie hebben ermee te maken?

Zowel u als uw medewerkers spelen een eigen rol in elk veranderingsproces. Het is nuttig deze rollen te onderscheiden: zo hebt u een handige checklist. Bovendien kunt u op deze manier ongewenste rolvermengingen tegengaan.

We onderscheiden zeven rollen:

  • de initiatiefnemer: u zet het veranderidee op de agenda
  • de sponsor: door formele of informele macht legitimeert, steunt of gedoogt u de verandering
  • de regisseur: u zet de verandering op, stimuleert de uitvoering en monitort de voortgang
  • de medestander: u steunt de verandering
  • de trekker: u coördineert de voorbereiding en uitvoering van de verandering
  • de uitvoerder: u realiseert delen van de verandering
  • het slachtoffer: u ondergaat veranderingen op de werkvloer

Het onderscheid is van nut als checklist: is overal aan gedacht? Bovendien voorkomt u zo ongewenste rolvermenging. Zo is de sponsor bij projectmatig werken bij voorkeur niet tegelijkertijd regisseur.

Bron: Caluwé, L. de en H. Vermaak, Leren veranderen; een handboek voor de veranderkundige. Kluwer Deventer (2006)

Hoofdstuk inhoudsopgave