Aandachtsgebieden INK-model

Tekst groter

Aandachtsgebieden INK-model

De kern van het INK-managementmodel wordt gevormd door het werken aan de samenhang en groei op alle aandachtsgebieden van het model. Het INK onderscheidt vijf organisatiegebieden en vier resultaatgebieden en het aandachtsgebied ’verbeteren en vernieuwen’.

In de organisatiegebieden wordt beschreven hoe de organisatie is ingericht; ook wordt er informatie aangereikt in welke richting de organisatie zich zou kunnen verbeteren. In de resultaatgebieden worden de strategisch relevante maatstaven gekozen en wordt vastgesteld wat feitelijk is gerealiseerd. Het ’tiende aandachtsgebied’ is de feedbackloop waarin centraal staat of en in hoeverre de organisatie leert van de ervaringen en behaalde prestaties en naar nieuwe mogelijkheden zoekt om doelen te behalen. De samenhang tussen de aandachtsgebieden is zeer belangrijk!

Leiderschap

De manier waarop de leiders de organisatie op koers houden en inspireren tot voortdurende verbetering. Leiders hebben een visie op de toekomstige ontwikkelingen die in dialoog met de stakeholders wordt gevormd, stemmen de interne organisatie hierop af en zijn zichtbaar betrokken. Leiderschap is niet alleen een zaak voor de top, maar betreft alle leidinggevende niveaus.

Hoofdstuk inhoudsopgave