9 kennisgebieden van PMBoK

Tekst groter

9 kennisgebieden van PMBoK

Behalve uit vijf processen bestaat de PMBoK uit negen aandachts- of kennisgebieden. Van elk aandachtsgebied staan in de PMBoK Guide de in- en de uitvoer, en tevens de erbij behorende ondersteunende technieken.

Deze aandachtsgebieden zijn gekoppeld aan de subprocessen van de genoemde vijf hoofdprocessen (initiatie, planning, uitvoering, beheersing en afsluiting).

De negen aandachtsgebieden van de PMBoK zijn:

  • integratiemanagement
  • scopemanagement
  • tijdmanagement
  • kostenmanagement
  • kwaliteitmanagement
  • human resource management
  • communicatiemanagement
  • risicomanagement
  • inkoopmanagement.

 

Hoofdstuk inhoudsopgave