5 processen van PMBoK

Tekst groter

5 processen van PMBoK

De Project Management Body of Knowledge (PMBoK) bestaat uit 5 processen, 9 aandachtsgebieden en 39 technieken.

Elke PMBoK-projectfase kent vijf processen

In elke fase van een project komen vijf processen naar voren. Met andere woorden: er vindt in elke projectfase een herhaling plaats van de vijf processen. Tussen deze processen lopen informatiestromen. De uitvoer van het ene proces is weer invoer voor het volgende proces. De binnen de PMBoK te onderscheiden processen zijn:
• initiatie
• planning
• uitvoering
• beheersing
• afsluiting.

Hoofdstuk inhoudsopgave