4 puzzelstukken staan centraal

Tekst groter

4 puzzelstukken staan centraal

In ieder vraagstuk waarbij meer partijen betrokken zijn, kijken alle betrokkenen met een eigen bril naar de situatie. Iedereen participeert in de samenwerking vanuit zijn eigen referentiekader en logica en met verschillende argumenten, overtuigingen en drijfveren.

De een stelt het probleem centraal en gaat ervan uit dat iedereen zijn perceptie van het probleem deelt. Een ander heeft al precies voor ogen wat de oplossing tot een duurzaam betere situatie is. niet zelden is dat juist de oplossing waarin die speler of die partij gespecialiseerd is.

Hoofdstuk inhoudsopgave