12 veel voorkomende valkuilen bij het managen van een project

Tekst groter

12 veel voorkomende valkuilen bij het managen van een project

 1. Alles als project betitelen, zonder de alternatieve werkvormen (routines, improvisaties, programma’s) goed verkend te hebben
 2. Zo – maar- beginnen, zonder een goed (en gedragen) projectplan
 3. Een doel, probleem of beoogd effect als projectresultaat formuleren
 4. Het  projectresultaat / deliverable of product niet concreet genoeg omschrijven
 5. Vage plannen voor Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie en Organisatie
 6. Faseovergangen niet markeren als een beslispunt
 7. Een opdrachtgever die niet het benodigde mandaat heeft en niet betrokken is
 8. Een projectleider die managen zonde van zijn tijd vindt
 9. Teamleden zonder commitment, tijd en kennis
 10. Resultaten die wijzigen zonder dat de opdrachtgever de consequenties ervan accepteert
 11. Ontbreken van regelmatig overleg tussen opdrachtgever en projectleider
 12. Een project zonder draagvlak bij gebruikers